• Marryan Razan

'APATAU' DALAM BAHASA KADAZANDUSUN BERMAKSUD 'RATA'