top of page
  • Writer's pictureMarryan Razan

BELAJAR BAHASA KADAZANDUSUN SAAI DAN KABAN SURATSaai - gunaru/kumokokou/koliwong/ sejenis katak di sungai


Contoh ayat:

Apagon gatang do saai.

Katak sungai mahal harganya.
Kaban surat - kotak paatadan do surat atau dalam Bahasa Melayu peti surat


Contoh Ayat:

Nolihuan ku minoi pambayar sewa kaban surat paganakan ku.

Saya lupa membayar sewa peti surat keluarga ku.


Kadazandusun Bahasa Melayu

Apagon - Mahal

Gatang - Harga

Nolihuan - Lupa

Paganakan - Keluarga


Commentaires


bottom of page