top of page
  • Wartawan Nabalu News

Pelan Induk Hutan Sabah untuk pengurusan sumber hutan jangka panjang – Hajiji


23 Ogos 2023

Oleh Wartawan Nabalu News


KOTA KINABALU: Sebuah Pelan Induk Hutan 25 tahun seluruh negeri sedang dirangka oleh Jabatan Perhutanan Sabah sebagai panduan untuk pengurusan sumber hutan jangka panjang negeri.


Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji Haji Noor berkata, ianya, selaras dengan Dasar Hutan Sabah 2018, yang akan memberi tumpuan kepada hutan simpan, kawasan hutan dalam tanah negeri dan tanah berimilik.


Beliau berkata, Jabatan Perhutanan Negeri telah mengambil pelbagai langkah proaktif untuk melindungi hutan Sabah, dan sejak 1997, konsep Pengurusan Hutan Lestari (SFM) telah dilaksanakan sepenuhnya di Sabah.


“Usaha berterusan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan sosio-ekonomi dan pemuliharaan alam sekitar melalui rasionalisasi penggunaan tanah perlu dilaksanakan secara berterusan sebagai alternatif penjanaan pendapatan baharu dan mampan untuk Sabah.


“Ini termasuk meneroka pelbagai inisiatif yang boleh menyokong program pemuliharaan hutan melalui penjanaan pendapatan bukan berasaskan kayu (Forest Beyond Timber),” katanya pada Persidangan Antarabangsa Heart of Borneo (HoB) bertemakan “An Ecosystem That Provides” di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (SICC).


Teks ucapan Ketua Menteri dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri I merangkap Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan


Hajiji berkata, Kerajaan Sabah komited terhadap pemuliharaan sumber aslinya melalui kawasan perlindungan selaras dengan objektif Inisiatif HoB.


“Saya gembira melihat Persidangan Antarabangsa mengenai HoB hari ini menghimpunkan pelbagai pihak berkepentingan dan individu dari seluruh dunia untuk bekerjasama dalam usaha pemuliharaan alam sekitar.


“Sejak pengisytiharan Inisiatif Heart of Borneo pada 2007, Kerajaan Sabah, melalui Jabatan Perhutanan Sabah, telah mencapai banyak kemajuan dalam pemuliharaan.


“Lebih 27 peratus daripada keluasan tanah negeri atau kira-kira 2.0 juta hektar telah diwartakan sebagai Kawasan Terlindung Sepenuhnya (TPA), dan 75 peratus daripada TPA terletak dalam sempadan Heart of Borneo Sabah,” katanya.


Jelas beliau, selaras dengan pelan hala tuju pembangunan Kerajaan Sabah, Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ), Kerajaan Sabah juga komited untuk memperluaskan saiz TPA kepada 30 peratus keluasan tanah Sabah menjelang 2025.


Sabah katanya, juga komited untuk menyokong Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk tindakan iklim yang dipertingkatkan dan akan terus mempromosikan hubungan kukuh antara perubahan iklim dan pembangunan mampan sambil mengarusperdanakan tindakan berkaitan perubahan iklim ke dalam agenda pembangunan Sabah.


“Sabah juga komited untuk melaksanakan tindakan mitigasi yang diperlukan, serta tindakan penyesuaian, merentasi semua sektor untuk menyokong Sumbangan Ditentukan Negara (NDC) yang telah ditetapkan Malaysia di bawah Perjanjian Paris menjelang 2030,” katanya.


Sehubungan itu, Hajiji berkata, Kerajaan Sabah telah menubuhkan Majlis Tindakan Iklim Sabah (SCAC) untuk menetapkan hala tuju dan menyelaras projek berkaitan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di peringkat Negeri.


“Semua usaha pemuliharaan, bermula daripada perlindungan, pemulihan, pengurusan dan sehinggalah kepada pengarusperdanaan pemuliharaan hutan dan perlindungan biodiversiti, dititikberatkan,” tambahnya.


Hajiji berkata, semua usaha ini memerlukan kerjasama dan kerjasama daripada pelbagai pihak yang terdiri daripada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO), sektor dan industri swasta, institut pengajian tinggi, dan masyarakat setempat.


“Adalah penting untuk kita terus melibatkan diri dan bekerjasama serta bekerjasama dengan rakan kongsi baharu. Sehingga kini, Sabah telah bekerjasama dengan pelbagai rakan pelaksana melalui 110 Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA).


“Hari ini akan menyaksikan enam lagi memorandum persefahaman ditambah dalam senarai rakan pemuliharaan,” katanya.Comments


bottom of page