top of page
  • Wartawan Nabalu News

Pemberian khas interim 2023 kepada Sabah, Sarawak telah disempurnakan - PM

29 November 2023

Oleh Wartawan Nabalu News


KUALA LUMPUR: Kerajaan Persekutuan telah meningkatkan kadar pemberian khas interim bagi Sabah dan Sarawak kepada RM300 juta setahun mulai tahun 2023.


Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini kadar yang disalurkan adalah sebanyak RM16 juta bagi Sarawak dan RM125.6 juta bagi Sabah.


"Kadar amaun pemberian khas baharu bagi Sabah dan Sarawak dinaikkan kepada RM300 juta mulai tahun 2023.


"Kadar interim ini merupakan peningkatan kepada amaun yang sedang berkuat kuasa RM16 juta setahun bagi Negeri Sarawak sejak tahun 1969 dan RM125.6 juta bagi Negeri Sabah bagi tahun 2022 melalui semakan interim yang telah dilaksanakan untuk Sabah pada tahun 2022.


“Bayaran pemberian khas tahun 2023 pada kadar baharu RM300 juta telah disempurnakan semalam (28 November 2023) melalui penyaluran kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak," katanya dalam kenyataan, media, hari ini.


Anwar berkata, Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak telah mencapai persetujuan untuk semakan kadar amaun pemberian khas di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa tahun 2023 sebagai penyelesaian secara interim sementara proses memuktamadkan formula semakan pemberian khas bagi jangka panjang.


Beliau berkata, penyelesaian secara interim itu telah diputuskan dalam Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MTP-MA63) yang telah berlangsung pada 20 Januari 2023 dan telah dibentangkan dalam Belanjawan 2024.


“Persetujuan adalah meliputi perkara-perkara berikut, Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak komited meneruskan perundingan dan melaksanakan semakan semula kadar pemberian khas di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan untuk memuktamadkan formula penentuan kadar pemberian yang telah diperuntukkan di bawah Perkara 112C Perlembagaan Persekutuan.


"Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak akan melaksanakan kajian semakan pemberian khas dengan mengambil kira pertimbangan keperluan Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak berhubung kos perkhidmatan negeri serta kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan di bawah Perkara 112D(2) Perlembagaan Persekutuan," katanya.


Perdana Menteri berkata, bagi melaksanakan semakan kadar amaun pemberian khas baharu ini berdasarkan Perkara 112D(1) dan 112D(5) Perlembagaan Persekutuan, Perintah Perlembagaan Persekutuan (Kajian Semula Pemberian Khas Di Bawah Perkara 112D) (Negeri Sabah) 2023 dan Perintah Perlembagaan Persekutuan (Kajian Semula Pemberian Khas Di Bawah Perkara 112D) (Negeri Sarawak) 2023 telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Persekutuan pada 24 November 2023.Comments


bottom of page