top of page
  • Writer's pictureMarryan Razan

PERIBAHASA DALAM BAHASA KADAZANDUSUN


Masyarakat Kadazan atau Dusun kaya dengan peribahasanya tersendiri untuk menyatakan sesuatu. Peribahasa ini biasanya digunakan oleh orang tua-tua untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang lembut dan sopan.


1. PINUHOBO ROKOT

Ia mempunyai maksud yang sama dengan 'ohuyan' (Kadazandusun) atau 'terkapus-kapus/ sangat penat' (Bahasa Melayu).


Contoh ayat:

Miagal po pinuhobo rokot nopurimanan ku tuminakad dilo nuluhon. (Kadazandusun)
Saya rasa terkapus-kapus mendaki bukit itu. (Bahasa Melayu)


2. OYOPOS NOPO O KANGKARAM NGA OYOPOS NO O MUNUNG

Ia mempunyai maksud yang sama 'aparu kumaraja, kaanu hasil' atau 'rajin kerja pasti akan menikmati hasilnya'.


Contoh ayat:

Kibolobou po om mindahu no i Faron tu kopuriman yau do oyopos nopo o kangkaram nga oyopos no munung. (Kadazandusun)
Faron turun ke ladang ketika masih ada embun sebab dia sedar orang yang rajin kerja pasti akan menikmati hasilnya. (Bahasa Melayu)

Kadazandusun Bahasa Melayu

Pinuhobo - Nafas

Ohuyan - Penat

Miagal - Sama

Tuminakad/ Tinakad - Mendaki

Oyopos - Basah

Munung - Bibir

Aparu - Rajin

Kumaraja - Bekerja

Kibolobou - Berembun

Kopuriman - Merasakan


Perkataan 'miagal' mempunyai dua maksud yang berbeza untuk penggunaan ayat yang berbeza.


Misalnya 'miagal' (sama-sama) digunakan untuk menjawab ucapan 'pounsikou' atau terima kasih.


Bagaimanapun kita tidak boleh menggandakan perkataan itu, misalnya 'miagal-miagal' (sama-sama).


Comentários


bottom of page