• Marryan Razan

BELAJAR BAHASA KADAZANDUSUN 'HONTOLON'Hontolon atau gompoton bermaksud matlamat


Contoh ayat:

Agayo hontolon ku kumaraja id Kuala Lumpur

Besar matlamat saya untuk bekerja Kuala Lumpur.Kadazandusun Bahasa Melayu

Agayo - Besar

Hontolon - Matlamat

Kumaraja - bekerja