• Marryan Razan

12 kes baharu dikesan kanak-kanak 1 tahun ke bawah