top of page
  • Writer's pictureMarryan Razan

'Alagkasan do hambin' peribahasa Kadazandusun'​Alagkasan do hambin' adalah peribahasa dalam Bahasa Kadazandusun bermaksud Nosukod atau 'dewasa'.


Contoh ayat:

​Kada po insodu mantad molohing do amu po alagkasan do hambin.

​Jangan dulu menjauhkan diri daripada keluarga sebelum dewasa.


Kadazandusun Bahasa Melayu

Nosukod Dewasa

Kada po Jangan dulu

Molohing Orang tua/ ibu bapa

Paganakan Keluarga

Insodu Menjauhkan

Osodu Jauh