top of page
  • Marryan Razan

BELAJAR BAHASA KADAZANDSUN 'KAHANDAMAN' DAN 'KANAGASAN'



Kahandaman atau kasarahan bermaksud ingatan atau kenangan


Contoh ayat:

Toririmo id kahandaman sundung osodu id mato.

Sentiasa dalam ingatan walau jauh dari pandangan mata.




Kanagasan - kowotuan bermaksud berbatu-batan


Contoh ayat:

Okurahas tomod waig hilo kanagasan

Air deras dalam kawasan berbatu-batan


Kadazandusun Bahasa Melayu

Toririmo - Sentiasa

Kahandaman - Ingatan

Osorou - Ingat

Osodu - Jauh

Waig - air

Kanagasan - berbatu-batan



bottom of page