top of page
  • Writer's pictureMarryan Razan

KAINOU MINSINGILO BOROS SANDAD TINARU KADAZANDUSUN


Kami menyediakan ruangan Belajar Bahasa Kadazandusun dalam Portal Nabalu News sebagai sokongan kepada usaha pelbagai pihak memartabatkan bahasa ibunda masyarakat Kadazandusun.

Minapaharo yahai liwang Minsingilo Boros Kadazandusun id suang Portal Nabalu News sabaagi sokodung kumaa goos toinsanan ii popoingkawas boros tina tulun Kadazan om Dusun.

Tadau baino, minsingilo tokou hogot Boros Kadazandusun ALABA om NINTORUSAN.

Pada hari ini kita akan belajar perkataan bahasa Kadazandusun ALABA dan NINTORUSAN.


1. ALABA atau OSIMA dalam bahasa Kadazandusun bermaksud BANYAK atau MEWAH dalam Bahasa Melayu.

Contoh:

Alaba tokou do tikanas baino tu haro nintorusan.

(Kadazandusun)

Kita mempunyai banyak lauk kali ini sebab ada hasil buruan.

(Bahasa Melayu)


2. NINTORUSAN (naanu-anu mantad minongoi hombo) atau HASIL DARIPADA MEMBURU.


Contoh:

Nunu nintorusan nu baino?

(Kadazandusun)

Apa hasil anda daripada memburu hari ini?

(Bahasa Melayu)

 

KD BM


Tokou : Kita

Haro : Ada

Tikanas : Lauk

Nintorusan : Hasil Buruan

Tadau Baino/ Baino: Hari Ini

Nunu : Apa

Hombo : Di Mana


bottom of page