• Marryan Razan

'KOPIONTOK' BERMAKSUD 'SEPADAN''Kopiontok' atau 'kopisudong' bermaksud 'sepadan'


Contoh ayat:

Kopiontok no kopio yolo mikoruhang

Mereka adalah suami isteri yang sepadanKadazandusun Bahasa Melayu

Kopiontok Sepadan

Mikoruhang Suami ister