top of page
  • Wartawan Nabalu News

'Nakasawo' dalam Bahasa Melayu 'Kahwin'


28 Jan 2022


'Nakasawo' dalam Bahasa Melayu 'Kahwin'


Contoh ayat:

Nakasawo ko no?

Kamu sudah kahwin?


Soira ko manansawo?

Bila kamu berkahwin?


Kadazandusun Bahasa Melayu

Sawo Isteri/ Suami

Nakasawo Kahwin

Manansawo Berkahwin

Soira Bila

bottom of page