• Mary Anne R

PERIBAHASA KADAZANDUSUN 'MOKIARAB' BERMAKSUD 'MEMINTAMokiarab atau mokianu bermaksud meminta


Contoh ayat:

Mokiarab po daa diolo di nakaanu i-sinar diti.

Meminta dulu daripada mereka yang berjaya memperolehi i-sinar.


Kadazandusun Bahasa Melayu

Mokiarab - Meminta

Nakaanu - Dapat/ berjaya memperolehi

Diolo/ yolo - Mereka