• nabalunews

Urustadbir proklamasi dan Ordinan Darurat menyerlahkan kepincangan kepimpinan Muhyiddin - Ewon